Kredi açılışında tek seferde yapılır. İlk kredi taksitinin yer aldığı faturada “T.Finansman Kredi Tahsis Ücreti” olarak yer alır.