Hayır, cihaz satın alabilmek için kimlik aslının gösterilmesi ve kimliğin bir kopyasının temini yeterlidir. Ek bir belge temin edilmesine gerek yoktur.