Sigorta poliçesinde yer alan rizikonun gerçekleşmesi halinde, sigortacının tazminat ödeme yükümlülüğünün doğması durumudur.