TFS 2017 Yıllık Finansal Tabloları KAP’ta yayınlanmıştır.